Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

ilgazosmanli-1

ILGAZIN 1921 yılında ilçe olduğunu ve adının ılgaz olduğunu teyit eden kayıt
Tarih: 22/5/1921 Sayı: 874 Dosya: 73-37 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 3.21..5.
Çankırı'nın Karacaviran bucağının, Ilgaz ilçesine bağlanmasına dair kararın iptali.

YERKUYUNUN ILGAZA BAĞLANDIĞI TARİH
Tarih: 26/4/1930 Sayı: 5004 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 55.11..6.
Kastamonu'nun Tosya kazasına bağlı Yerkuyu köyünün, Çankırı İlinin Ilgaz kazasına bağlanması.

ÇATAK KÖYÜNÜN ILGAZA BAĞLANMASI
Tarih: 27/2/1956 Sayı: 28597 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 256.13..7.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Çatak köyünün Ilgaz ilçesine bağlanması.

KESE KÖYÜNÜN BELEDİYEYE ALINMASI
Tarih: 18/3/1966 Sayı: 4177 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 317.13..10.
Çankırı'nın Kise köyü'nün Ilgaz Belediyesi sınırları içine alınması.

BALCI KÖYÜNÜN ILGAZA BAĞLANMASI
Tarih: 29/4/1966 Sayı: 4317 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 319.20..5.
Kastamonu'nun Balçı köyünün Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlanması.

1921 DE ILGAZIN İLÇE OLDUĞUNUN TEYİDİ
 
Tarih: 22/5/1921 Sayı: 874 Dosya: 73-37 Fon Kodu: 30..18.1.1 Yer No: 3.21..5.
Çankırı'nın Karacaviran bucağının, Ilgaz ilçesine bağlanmasına dair kararın iptali.
 

DENGİ AKTAŞ MESUTÖREN
 
Tarih: 22/7/1938 Sayı: 93012/ Dosya: 99-62 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 84.67..20.
Ilgaz'ın Dengi, Aktaş ve Mesutören köylerinde yer sarsıntısından yıkılan ve hasar gören evler için parasız olarak verilecek kereste
 
KUYUPINAR
Tarih: 24/9/1938 Sayı: 96512/ Dosya: 99-66 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 84.85..10.
Ilgaz'ın Kuyupınar köyünde meydana gelen depremde felakete uğrayan 6 aileye 45 m3 parasız kereste verilmesi.

EKSİK
Tarih: 13/11/1943 Sayı: 213/ Dosya: Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 104.1..21.
Ilgaz ilçesinin Eksik köyünden ev ve ağılları yananlara parasız kereste verilmesi.
  Tarih: 22/S /1338 (Hicrî)   Dosya No:10/-2   Gömlek No:2//68   Fon Kodu: DH.İ.UM   Kastamonu vilâyeti Çankırı sancağına tâbi Koçhisar (Ilgaz) nâhiyesinde kazâ teşkil edilmesine dair yazışmalar.

...........................


      Tarih: 10/B /1336 (Hicrî)   Dosya No:3   Gömlek No:44   Fon Kodu: DH.UMVM   Kastamonu Meclis-i Umumisi'nce Kise köyündeki pazarın Koçhisar'a naklolunmasında bir mahzur görülmediği.


.................................

  Tarih: 02/B /1320 (Hicrî)   Dosya No:40   Gömlek No:11   Fon Kodu: DH.TMIK.S..   Tosya'ya bağlı Yerkuyu karyesinin Koçhisar nahiyesine rabt ve ilhakı hakkında Kastamonu Valiliği'yle Seraskerliğin mütalaası.

............................

  Tarih: 24/C /1321 (Hicrî)   Dosya No:765   Gömlek No:26   Fon Kodu: DH.MKT.   Koçhisar sabık Nüfus Katibi Halil bin Mustafa'nın Kastamonu'da boşalan bir kaza nüfus memurluğuna veya bir nüfus katipliğine tayininin yapılması.
.........................

  Tarih: 16/Ra/1330 (Hicrî)   Dosya No:1492   Gömlek No:1330/Ra-11   Fon Kodu: İ..DH..   Kengiri'ye tabi Koçhisar'ın Yenice'deki Kavaklı karyesinin ayrıca bir karye yapılması.
..................................

  Tarih: 12/S /1331 (Hicrî)   Dosya No:144/-2   Gömlek No:5   Fon Kodu: DH.İD..   Kengiri sancağı Koçhisar-ı Bala karyesine nüfus, tapu ve vergi muamelatını kolaylaştırmak üzere ilgili katiblerin gönderilmesi.

........................
  Tarih:   Dosya No:   Gömlek No:5162   Fon Kodu: ML.VRD.d...   Koru, Kalecik, Keskin, Koçhisar kazalarının köylerine aid ösri varidat ve rüsumi varidat bedelatı mikadarını belirtir defterdir.
.................................


  Tarih:   Dosya No:   Gömlek No:21829   Fon Kodu: MAD.d..   Koçhisar, Gerede (Ilgız) kazasına bağlı Yazı, Baslama ve Seko köylerinde mukim İslam erkek nüfusun sahip olduğu emlak ve arazi mikdarıyla bunların tamettuatını isim üzerine müfredatıyla gösteren temettuat defteridir. Defter harapdır. a.g.y.tt
.....................

  Tarih: 27/S /1333 (Hicrî)   Dosya No:222   Gömlek No:12   Fon Kodu: DH.İD..   Çankırı merkez kazasına mülhak Bereket, Hacımuslu, Kızılca maa Ağıl, Süricek, Güllice, Eskiahur Samocak, Hocahasan, Yamuviran köylerinin Çerkeş kazasına Çürükçüler köyünün de Koçhisar nahiyesine ilhak edilmesi.

.............................

  Tarih: 11/M /1277 (Hicrî)   Dosya No:165   Gömlek No:14   Fon Kodu: A.}MKT.DV..   Osman Nuri Efendi'nin Koçhisar'ın Musa köyünden Hanyalıoğlu Abdurrahman'da olan alacağının tahsili.
.............................

  Tarih: 18/Ş /1277 (Hicrî)   Dosya No:607   Gömlek No:97   Fon Kodu: MVL   Kengiri sancağına bağlı Koçhisarı kazasının Yuva köyünden Kazoğlu Mustafa'nın katili Hüseyin ile maktulun varislerinin muhakemeleri. (11. Anadolu)
.....................

  Tarih: 08/Ra/1330 (Hicrî)   Dosya No:43   Gömlek No:24   Fon Kodu: DH.H...   Çankırı sancağının Koçhisar nahiyesi Kise köyünde sahip olduğu bahçesine yapılan müdahalenin men edilmesi hakkında Davetçi oğlu Halid'in istidası.
.........................

  Tarih: 23/Ra/1330 (Hicrî)   Dosya No:92/-2   Gömlek No:31   Fon Kodu: DH.İD..   1- Koçhisar Nahiyesi (Çankırı) 2- Yeniceköy (Koçhisar-Çankırı) 3- Kavaklı köyü (Koçhisar-Çankırı)

..............................

  Tarih: 29/Ş /1331 (Hicrî)   Dosya No:43   Gömlek No:77   Fon Kodu: DH.H...   Silah altında bulunan Mustafa'nın Koçhisar'ın Süleymanhacılar köyündeki nişanlısına taarruz ettiği iddiasıyla aynı köyden Meydanlıoğlu İsmail'in tutuklandığı.
............................

ILGAZ DAĞI
Tarih: 12/C /1265 (Hicrî) Dosya No:14 Gömlek No:75 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Çiçek ve Ilgaz dağları tarafındaki Rişvan, Hucyanlı ve Mehbanlı aşiretlerinin kaza ve köylerde üçer beşer hane olarak iskan edilerek zapturapt altına alınmaları konusunda Ankara valisine şukka.

aşağıdere yukarıdere
Tarih: 06/Ra/1329 (Hicrî) Dosya No:43 Gömlek No:6 Fon Kodu: DH.H...
Kise köyünden Yunus oğlu Ahmed, Kösemen oğlu Hüseyin ve Mustafa Çavuş tarafından kendilerine zulüm ve eziyet edildiğinden bahisle, Koçhisar-ı Bala'nın Aşağı ve Yukarıdere köyü ahalileri adına Mansuroğlu Mustafa tarafından Koçhisar'dan çekilen telgraflar.

ANKARAYA BAĞIMLILIK 06.05.1849
Tarih: 12/C /1265 (Hicrî) Dosya No:14 Gömlek No:75 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Çiçek ve Ilgaz dağları tarafındaki Rişvan, Hucyanlı ve Mehbanlı aşiretlerinin kaza ve köylerde üçer beşer hane olarak iskan edilerek zapturapt altına alınmaları konusunda Ankara valisine şukka.Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=