Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Osmanliadaletornekleri

OSMANLI YIKILIŞ DÖNEMİNDE BİLE ADİLDİ.

21
Bâb-ı Âli
Dâire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Halep Vilayeti’nden gelen şifre telgrafın çözümüdür.
Maraş’da bulunan Fransız Antrasante rahiplerinin resmî izin ile inşa ettikleri ev ve
okulun altındaki mahzende top, silah ve savaş mühimmatının olduğu yakalanan bir Ermeni
casusunun alınan ifadesine dayanılarak polis dairesinin verdiği rapordan anlaşılmıştır.
Bahsedilen mahzenin aranıp aranmayacağı Maraş mutasarrıflığından alınan şifre telgrafta
bildirilmektedir. Bu konuda emrinizin bildirilmesi.
8 Kasım 1895
Vali
Hasan
Sadâret
Mektûbî Kalemi
Tarih: 8 Kasım 1895
Halep Vilayeti’ne Sadaret telgrafı
Şifre
Cevap 8 Kasım 1895. Bir Ermeni casusunun tek bir sözüyle yabancılara ait bir yerin
aranması uygun olmayacağından etraflı bir soruşturma yapılarak varlığı konusunda sağlam bir
bilgi elde edilirse gereği bildirilmek üzere durumun haber verilmesi tavsiye olunur.
BOA. A. MKT. MHM. 646/32

....................................................

Bâb ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyeti

Kalemi:

Umûmî:

Husûsî: 7

(Şifre)

Kastamonu Vilâyetine

C[evâb ı] 16 Nisan 1331 Çankırı'ya gönderilen Ermeniler mevkûf olmadığı içün kendilerinin kışlada bulundurulmaları muvâfık değildir. Evvelcede teblîğ olunduğu vechile esâsen firâr etmeleride muhtemel bulunmadığından kasaba dâhilinde serbest bırakılarak muhâfazalarına i‘tinâ edilmesi ve buradan tertîb olunan bir komiser mu‘âvini ile beş polisin Çankırı'ya derdest i i‘zâm bulunduğu.

Fî 19 Nisan, sene [1]331

Nâzır


 Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=