Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Cumhuriyetarsivcankiri

CUMHURİYET ARŞİVLERİNDE ÇANKIRI

Tarih: 11/10/1921

Sayı: 1120

Dosya: 71-45

Fon Kodu: 30..18.1.1

Yer No: 3.33..11.

Antalya Mutasarrıfı Fahreddin Bey ile Ardahan Mutasarrıfı Hilmi Bey; Ertuğrul (Bursa) Mutasarrıfı Cemal Bey ile Kengiri (Çankırı) Mutasarrıfı Adil Bey'in becayişleri.

2

Tarih: 7/12/1921

Sayı: 1255

Dosya: 249-12

Fon Kodu: 30..18.1.1

Yer No: 4.40..15.

Kengiri Matbaası'nın İstanbul'dan getirdiği kağıttan gümrük vergisialınması.

3

Tarih: 15/3/1923

Sayı: 2340

Dosya: 249-63

Fon Kodu: 30..18.1.1

Yer No: 7.12..1.

Kengiri Matbaası için satınalınan gazete kağıtlarından alınan gümrük vergisinin iadesi.

4

Tarih: 19/6/1923

Sayı: 2528

Dosya: 91-28

Fon Kodu: 30..18.1.1

Yer No: 7.21..9.

Kengiri'nin Büğdüz köyünden olup, adam öldürmek suçundan 5 yıl küreğe mahkum edilen Eyyub oğlu Süleyman'ın yasaklanmış haklarının iadesi için konunun TBMM'ye arzı.

5

Tarih: 3/1/1924

Sayı: 100

Dosya:

Fon Kodu: 30..18.1.1

Yer No: 8.44..3.

Kengiri (Çankırı) Valisi.

6

Tarih: 13/11/1922

Sayı:

Dosya: 646

Fon Kodu: 30..10.0.0

Yer No: 5.29..4.

İstanbul ve Trakya'nın yönetiminin Refet Paşa'ya verildiğine dair gazete haberleri üzerine Kengiri Milletvekili Neşet'in soru önergesi.

7

Tarih: 3/3/1923

Sayı:

Dosya: 682

Fon Kodu: 30..10.0.0

Yer No: 5.29..40.

Kengiri Belediye Başkanlığı ile İl Genel Meclisi Üyeliği görevini birlikte yürüten Cemal Efendi'nin iki görevden birisini tercih etmesi hususunda Çankırı Milletvekili Neşet'in ve arkadaşlarının soru önergesi.

8

Tarih: 6/2/1918

Sayı:

Dosya:

Fon Kodu: 272..0.0.74

Yer No: 66.21..19.

Kengiri'de (Çankırı) zaruret ve sefalete maruz kalan Ermenilere yardımyapılması isteğine dair Sofiye'nin telgrafı ve bu konuda yapılacak işlem.

1

Tarih: 30/8/1925

Sayı:

Dosya: B1

Fon Kodu: 30..1.0.0

Yer No: 40.238..1.

Cumhurbaşkanı'nın Kastamonu ve Çankırı gezileri ile ilgili yazışmalar.

2

Tarih: 7/7/1928

Sayı:

Dosya: Z

Fon Kodu: 30..1.0.0

Yer No: 134.872..10.

Maarif Vekili Mustafa Necati'nin, Çankırı'nın bazı nahiyelerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili mektubu.

3

Tarih: 22/11/1923

Sayı: 6/325

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 1.4..9.

Eşkiya takibinde yararlıkları görülen Çankırı Jandarma Komutanı Bnb. Tahir ile Ankara Harici Bölük Komutanı Tğm. Niyazi'nin terfii.

4

Tarih: 13/4/1924

Sayı: 6/1577

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 4.11..13.

İstanbul, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Çankırı ve Hamidabad il bütçelerinin tasdiki; Yrb.Bekir Sıdkı'nın açığa alınması; bazı Jandarma Komutanlarının görev yerlerinin değiştirilmesi ve Yrb. İbrahim'in emekliliği.

5

Tarih: 19/11/1924

Sayı: 6/3964

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 8.30..19.

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Denizli, Siverek,Tekirdağ ve Burdur il bütçelerinde değişiklik yapılması.

6

Tarih: 30/12/1924

Sayı: 6/4660

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 9.35..15.

Artvin, Balıkesir, Bolu, Çankırı, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya, Karahisarısahib, Gümüşhane ve Adana il bütçelerinde değişiklik yapılması

7

Tarih: 21/1/1925

Sayı: 6/252

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 10.3..2.

Çankırı Jandarma Komutanlığına Bnb. Hasan'ın tayini.

8

Tarih: 3/2/1925

Sayı: 6/554

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 10.5..1.

Ankara, Çankırı, izmir, Mersin ve Sinop il bütçelerinde değişiklik yapılması.

9

Tarih: 7/3/1925

Sayı: 6/1156

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 11.9..2.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığından emekliye sevkilen Yrb. Tahir ile ilgili işlemin iptali ve muvazzaf sınıfa nakli.

10

Tarih: 9/4/1925

Sayı: 6/1748

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 12.14..7.

Bursa, Çankırı, Muğla, Zonguldak ve Mecidabad illeri 1925 yılı bütçelerinin tasdiki.

11

Tarih: 24/5/1925

Sayı: 6/2547

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 14.23..5.

Hınıs Sıkıyönetim Mahkemesine yapılan tayinler, Ardahan Hudut Taburunda görevli Ütğm. Hüseyin Adil'in istifası, P. Yzb. Çankırılı Hasan'ın ve Ütğm. Cemal'in emekliye sevkleri .

12

Tarih: 15/6/1925

Sayı: 6/2942

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 15.27..4.

Ütğm. Bekir, Bnb. Silistreli Ahmed Ziya'nın emekliliği; Yd. Tğm. Çankırılı Mehmed Kemal, P. Yd. Ütğm. Bolulu İhsan, İbradili Adil, KütühyalıMehmed Şevket'in muvazzaf sınıfa nakli.

13

Tarih: 28/6/1925

Sayı: 6/3182

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 15.29..14.

Ütğm. Kemal, Yd. Tğm. Çankırılı Salih oğlu Ahmed ve P. Yd. Ütğm. Hasan'ın emekliliği, P. Yd. Tğm. Erivanlı Hasan'ın muvazzaf sınıfa nakli.

14

Tarih: 20/7/1925

Sayı: 6/3469

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 16.32..19.

Tekirdağ, Gaziantep, Zonguldak, Kırklareli, Çankırı, Bozok, Burdur ve Giresun muhasebecileri Selahaddin, Halil, Rüştü, Tahir, Muhiddin, Fuad, Zeynelabidin'e defterdar ünvanı verilmesi.

15

Tarih: 10/8/1925

Sayı: 6/3765

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 16.36..11.

Ankara, Aydın, Çankırı, Çorum, Konya ve Kastamonu 1925 yılı il bütçelerinde değişiklik yapılması.

16

Tarih: 24/11/1925

Sayı: 6/5501

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 20.52..14.

Çankırı Jandarma Komutanlığı'ndan Tğm. Hasan Rıza ve Samsun Jandarma Komutanlığı'ndan Yzb. Bahir'in emekliye sevki.

17

Tarih: 15/12/1925

Sayı: 6/5929

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 20.55..16.

Çankırı Sağlık Müdürü Dr. Ali Duman Bey'in müstafi sayılması.

18

Tarih: 22/12/1925

Sayı: 6/6081

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 20.56..16.

İstanbul, Sivas, Kastamonu ve Çankırı illeri 1925 mali yılı bütçelerinde aktarma yapılması ve İstanbul il bütçesine ek ödenek konulması.

19

Tarih: 26/12/1925

Sayı: 6/6140

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 20.57..3.

Çankırı eski vali vekili Süheyb Bey'in Mülkiye Müfettişliğine tayini.

20

Tarih: 28/12/1925

Sayı: 6/6186

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 20.57..11.

Burdur, Bursa, Çankırı, Ergani Madeni, İstanbul, Niğde ve Siirt illeri1925 mali yılı bütçelerinde aktarma yapılması; Bursa ili 1925 mali yılı bütçesine ek ödenek konulması.

21

Tarih: 18/1/1926

Sayı: 6/140

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 21.2..17.

Adana, Aksaray, Bolu, Çankırı, Elazığ (Ergani Madeni), Isparta, Kırklareli, Mardin ve Niğde illeri 1925 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

22

Tarih: 24/1/1926

Sayı: 6/185

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 21.3..7.

2. ve 3. sınıf Sıhhiye Müfettişliğine Süreyya ve Eyüb Hikmet'in; Çankırı'ya Hasan Atıf, Rize'ye Kazım, Yozgat'a(Bozok) Arif Tevfik, Tokat'a Remzi Necati'nin Sağlık ve Sosyal Yardım Md. ü olarak tayinleri.

23

Tarih: 21/2/1926

Sayı: 6/543

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 22.7..8.

Hesap Me. Muavini Osman Hamdi, Ali Rıza, İbrahim Safiyüddin, Kd. Yzb. İstanbullu Hayri ve Lv. Alb. Çankırılı Ahmed'in emekliye sevki ve Sanayi Tğm. Üsküdarlı Ahmed Nazmi'nin ordudan ihraç işleminin iptali.

24

Tarih: 22/2/1926

Sayı: 6/571

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 22.7..10.

Konya, Samsun, İstanbul ve İzmir illeri 1925 mali yılı bütçesine ek ödenek tahsisi ile Bolu, Bursa, Çankırı, Urfa ve Van illeri 1925 yılı bütçelerinde aktarma yapılması.

25

Tarih: 21/4/1926

Sayı: 6/1659

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 24.16..6.

Aksaray ve Erzincan illeri 1925 mali yılı bütçelerinde aktarma yapılması; Çankırı ili 1926 mali yılı bütçesinin onaylanması.

26

Tarih: 12/8/1926

Sayı: 6/3140

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 26.28..16.

Yd. Sb. Sivaslı Yusuf Ziya'nın muvazzaf sınıfa nakli; J. Bnb. Kirmastili Mustafa'nın Çankırı İl J. Komutanlığı'na tayini.

27

Tarih: 21/8/1926

Sayı: 6/3183

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 26.28..22.

Çankırı, Kırşehir ve Sivas illeri 1926 mali yılı bütçelerinde aktarma yapılması; Tekirdağ ili 1926 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi.

28

Tarih: 14/8/1926

Sayı: 6/3220

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 26.29..4.

Amasya, Artvin, Bursa, Burdur, Çankırı, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Sinop ve Zonguldak illeri 1926 mali yılı bütçelerine ek ödenek konulması ve aktarma yapılması.

29

Tarih: 5/9/1926

Sayı: 6/3503

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 27.31..15.

İstanbul, Afyon, Bursa, Çankırı ve Kars illeri 1926 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

30

Tarih: 9/9/1926

Sayı: 6/3536

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 27.32..1.

Ütğm. ler Mudurnulu Arslan, Adapazarlı Hasan, Çankırılı Mehmed Cemal Tğm. ler Erzurumlu Ahmed Refik, Erzincanlı Servet, Giresunlu Rıfkı'nınmuvazzaf sınıfa nakli.

31

Tarih: 14/9/1926

Sayı: 6/3593

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 27.32..13.

Çankırı ve İçel illeri 1926 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

32

Tarih: 21/9/1926

Sayı: 6/3698

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 27.33..19.

Edirne, Erzincan, Çankırı, İzmir, Malatya, Kocaeli ve Trabzon illeri 1926 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

33

Tarih: 2/12/1926

Sayı: 6/4568

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 29.41..17.

Antalya, Çankırı,Edirne ve Kocaeli illeri 1926 yılı bütçelerinde aktarma yapılması ile Niğde ili 1926 yılı bütçesine ek ödenek konulması.

34

Tarih: 30/12/1926

Sayı: 6/5152

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 29.44..15.

Çankırı ve Yozgat Tapu müdürlüklerine Mehmed Ziya ve Ahmed Tevfik'in tayinleri.

35

Tarih: 8/3/1927

Sayı: 6/924

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 30.5..15.

Raik'in Çankırı Tahrirat Müdürlüğüne tayini.

36

Tarih: 23/3/1927

Sayı: 6/1124

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 30.6..11.

Aksaray, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan ve Muğla illeri 1926 yılı 3 aylık bütçelerinin onayı ile Kırklareli ili 1926 bütçesinde bir faslın adının değiştirilmesi ve Sinop il bütçesinde aktarma yapılması.

37

Tarih: 14/5/1927

Sayı: 6/1888

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 31.9..11.

Edirne ve Bayezid illeri 1926 yılı ek bütçelerinin onayı ile Bolu ve Çankırı illeri 1926 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

38

Tarih: 24/5/1927

Sayı: 6/2014

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 31.10..3.

Burdur, Muğla ve Çankırı illeri 1927 yılı bütçelerinin onayı ile Çanakkale, Konya, Tokat, Gaziantep ve Bursa illeri 1926 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

39

Tarih: 12/10/1927

Sayı: 465

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 34.26..1.

İzmir, Ordu, Konya, Çankırı, Tokat, Eskişehir ve Edirne illeri 1927 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

40

Tarih: 15/10/1927

Sayı: 488

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 34.26..8.

Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Manisa, Mardin ve Mersin illerinin 1927 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

41

Tarih: 28/3/1928

Sayı: 1505

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 39.10..11.

Çankırı, Erzincan, Rize ve Ankara illeri 1927 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

42

Tarih: 12/4/1928

Sayı: 1538

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 39.11..12.

Aksaray, Çankırı, Kırklareli, Sinop, Edirne ve İzmir illeri 1927 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması ile Kırklareli'nin Doğanköy İlkokuluÖğretmeni Şükrü'nün borcunun silinmesi.

43

Tarih: 12/4/1928

Sayı: 1546

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 39.11..14.

Kocaeli ve Çankırı Maarif müdürlüklerine Münir Hayri ile Midhat Şakir'in tayinleri.

44

Tarih: 24/9/1928

Sayı: 2176

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 42.29..8.

Aksaray, Konya, Yozgat ve Çankırı illerinin 1928 yılı bütçelerinin uygulanmasına izin verilmesi.

45

Tarih: 18/11/1928

Sayı: 2425

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 44.36..22.

Çankırı'nın Caciklar, İshakca, Göneykışla ve Kazaykışla köylerinin Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlanması.

46

Tarih: 2/2/1929

Sayı: 2700

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 46.4..3.

Bayındırlar ve Dodurga köylerinin Çankırı'ya bağlanması.

47

Tarih: 11/3/1929

Sayı: 2846

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 46.8..12.

Çankırı, Mersin ve İzmir illeri 1928 yılı bütçelerinde değişiklik yapılması.

48

Tarih: 6/5/1929

Sayı: 2982

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 47.13..14.

Konya, Çankırı Kocaeli, Çanakkale ve Rize illeri 1928 yılı bütçelerinde yapılan düzenlemeler.

49

Tarih: 27/11/1929

Sayı: 3686

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 52.34..8.

Gümüşhane, Çankırı ve Tokat vilayetlerinin 1929 senesi bütçelerinde değişiklik yapılması.

50

Tarih: 16/2/1930

Sayı: 3916

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 53.5..7.

Çankırı, Bursa illeri 1929 yılı bütçesinin bazı fasılları arasında aktarma yapılması.

51

Tarih: 26/4/1930

Sayı: 5004

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 55.11..6.

Kastamonu'nun Tosya kazasına bağlı Yerkuyu köyünün, Çankırı İlinin Ilgaz kazasına bağlanması.

52

Tarih: 29/5/1930

Sayı: 5082

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 55.14..6.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğüne Fadıl'ın tayini.

53

Tarih: 14/6/1930

Sayı: 5119

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 55.15..16.

Aşar Mültezimi Küçük Hocazade İsmail'in Çankırı'nın Yalaközü Köyü Mahsullerinin hasara uğraması sebebiyle borcunun tenzili.

54

Tarih: 12/5/1931

Sayı: 7347

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 62.11..16.

Bursa ili Merkez İlçeye bağlı Keles,Çanakkale Lapseki İlçesine bağlı Beyçayırı,Çankırı Çerkeş İlçesine bağlı akkaracalar ve Sinop ili Merkeze bağlı Kabalı Köylerinde birer nahiye teşkili.

55

Tarih: 28/9/1931

Sayı: 7905

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 65.25..16.

İstanbullu Yrb.Hasan Tahsin, Lv.Bnb.Kasımpaşalı Mehmet Tevfik Halil, Sıhhiye Bçvş.Çankırılı Abdullah Yusuf'un emekliye sevkleri.

56

Tarih: 3/1/1932

Sayı: 8286

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 68.1..16.

Hekim Alb.Selanikli Halim Hilmi, Alb.Yenişehirli Refet, Ecz.Yrb. Çankırılı Hasan Tahsin'in emekliye sevkleri.

57

Tarih: 21/7/1932

Sayı: 8854

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 71.20..20.

Urfalı Abdurrahman Avni, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Şaban, Sürmeneli Recep,Erzurumlu İbrahim, Çankırılı Ahmet Hamdi, Manastırlı Hasan Tahsin ve Yzb. Niyazi'nin emekliye sevkleri.

58

Tarih: 31/5/1933

Sayı: 9625

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 78.17..19.

Çankırı Sağlık Md.Dr.Atıf'ın terfii.

59

Tarih: 24/6/1933

Sayı: 9701

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 79.21..14.

Kastamonu ve Çankırı Mektupçuluklarına Tevfik ile İsmail'in tayinleri.

60

Tarih: 7/6/1934

Sayı: 10534

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 87.16..16.

Piyade Atış Okulu Öğrencilerinden Çankırılı Mehmet Efendi'nin Tğm. liğe terfii.

61

Tarih: 19/7/1934

Sayı: 10675

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 88.23..15.

Çarkçı Kd.Yzb.Trabluslu Mehmet Rıza, Sanayii Harbiye Kd. Yzb. Erdekli Mehmet Emin, Askeri İmam Batumlu Hamza ve Çankırılı Ali Efendilerin emekliye sevki.

62

Tarih: 29/7/1934

Sayı: 10703

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 88.25..3.

Çankırı Belediye Başkanlığı'na Dedezade Ömer Efendi'nin seçilmesinin onayı.

63

Tarih: 26/8/1934

Sayı: 10801

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 89.30..20.

Şevki, Hüseyin, Mitat, Tevfik, Lütfi, Rıfat, Cemal, Baha'nın Tekirdağ,Kırşehir, Maraş, Edirne, Çankırı, Sinop, Gümüşhane ve İzmir mektupçuluklarına tayinleri.

64

Tarih: 13/11/1934

Sayı: 11000

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 91.40..16.

Çankırı Belediye Başkanlığı'na seçilen Dedezade Ömer Bey'in başkanlığının onayı.

65

Tarih: 12/6/1935

Sayı: 11408

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 96.16..17.

P. Yrb. Çankırılı Kamil'in olumsuz sicil alması sebebiyle emekliye sevki.

66

Tarih: 24/8/1935

Sayı: 11599

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 98.26..1.

5. sınıf Nalbant Ustası Çankırılı Mustafa'nın emeklilik isteğinin kabulü.

67

Tarih: 27/10/1935

Sayı: 11762

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 99.33..17.

Çankırılı Rüştü'den alınan telgraf direkleri bedelinin tahsili için mahkemece verilen kararın temyizinden vazgeçilmesi.

68

Tarih: 18/3/1936

Sayı: 12081

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 102.10..18.

Çankırı Kültür Müdürlüğü'ne Fazıl'ın tayini.

69

Tarih: 5/7/1936

Sayı: 12298

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 105.21..12.

Çankırı Nafia Direktörlüğü'ne Nusrat'ın naklen tayini.

70

Tarih: 20/7/1936

Sayı: 12356

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 105.24..10.

6. S. Saraç ustası Çankırılı Yusuf'un yaş haddinden emekliye sevki.

71

Tarih: 15/8/1936

Sayı: 12446

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 106.28..19.

İstanbul, Denizli, Diyarbakır, Aydın ve Konya Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri Dr. Ali Rıza Baysun, Kemal İkizer, Fehmi Çankırılı, Hayri ve Şahab Akın'ın 2. sınıf müdürlüğe tayinleri.

72

Tarih: 21/11/1936

Sayı: 12679

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 108.40..11.

Erzurum, Çankırı, İçel, Siirt, Tokat, Muş, Kırşehir, Niğde ve Urfa mektupçuluklarına yapılan tayinler.

73

Tarih: 20/6/1937

Sayı: 13085

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 113.17..4.

Donanma Komutanlığı emrinde bulunan Makina Yarsubay Samsunlu Saffet Arat, İstanbullu Sabri Ege ve Çankırılı Mustafa Köknel'in asteğmenliğeterfileri.

74

Tarih: 1/7/1937

Sayı: 13161

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 113.20..18.

Çankırı İl Jandarma Komutanı Bnb. Emin Basri Yalın'ın askeri muamele memurluğu sınıfına nakli.

75

Tarih: 10/5/1938

Sayı: 13816

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 120.13..4.

Rize, Kastamonu ve Çankırı defterdarlıklarına Pertev Yücel, Sadık Güven ve Ziver Benli'nin tayinleri.

76

Tarih: 14/7/1938

Sayı: 13886

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 121.16..14.

Çankırı Belediye Başkanlığı'na Rıfat Dolanay'ın seçilmesinin onayı.

77

Tarih: 14/7/1938

Sayı: 13889

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 121.16..17.

Çankırı İli Bayındırlık Müdürlüğü'ne Başmühendis Necmettin Akyol'un tayini.

78

Tarih: 26/10/1938

Sayı: 14324

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 125.37..16.

Çankırı, Edirne, Sivas, Seyhan mektupçuluklarına Hayrettin Yavuz, Saadettin Sönmez, Agah Akkan, Nihat Danış'ın naklen tayinleri.

79

Tarih: 5/12/1938

Sayı: 14442

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 126.43..9.

Çankırı Belediye Başkanlığı'na Rifat Dolunay'ın seçilmesinin onayı.

80

Tarih: 3/7/1939

Sayı: 15014

Dosya:

Fon Kodu: 30..11.1.0

Yer No: 132.23..4.

Çankırı İl Özel İdaresinin Hüseyin'e avans olarak verdiği paranın takibinden vazgeçilmesi.

 

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=