Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

arsivkatcankiriilgazrediftaburlari

ÇANKIRI VE ILGAZ REDİF TABURLARINA AİT OSMANLI ARŞİVLERİ KATALOG BİLGİLERİ


Redif: Son dönem Osmanlıordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er demektir. Genelde kayıtlarda redif taburları olarak geçer. Yine kaza(ilçe) düzeyinde teşkilatlandığından, bu teşkilata ait kışlaların bulunduğu yerlere halen redif taburları ismiyle anıldığı görülür.


Tarih:     Dosya No:    Gömlek No:6924    Fon Kodu: KK.d...
Kengiri redif taburunun maaş icmali (Askeri).

Tarih:     Dosya No:    Gömlek No:6872    Fon Kodu: MAD.d..
Kengiri sancağından iki alay itibarıyla müretteb Redif-i Asakir-i Mansura-i Muhammediye birinci taburu zabitan ve neferatının sergi dolayısıyla tevzi ve taksim olunan maaş ve mahiyeleri müfredatını ihtiva etmektedir. Sonunda alay ve tabur kumandanları olan Miralay İbrahim ve Binbaşı Mehmed Sadık'ın imza ve mühürleri mevcud maaş defteri.

Tarih: 06/L /1277 (Hicrî)    Dosya No:214    Gömlek No:90    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Asakir-i Redife için Kengiri'den toplanan akçenin verildiği ve Kengiri'deki taburun İzmir İskelesi'ne gönderildiği.

Tarih: 27/M /1283 (Hicrî)    Dosya No:358    Gömlek No:1    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Kura neferat-ı mevkufesinin gönderildiğine ve teşkil edilen redif taburunun da gönderilmek üzere olduğuna dair Kengiri 'den (Çankırı) gelen telgrafın gönderildiği.

Tarih: 14/Z /1284 (Hicrî)    Dosya No:404    Gömlek No:7    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Beşinci Ordu I.Ejder Alayına Manastır Mekteb-i İdadisi Müdürü Binbaşı Selami Efendi'nin kaymakam, İkinci Ordu Beşinci Redif Alayının İkinci Kengiri taburuna İkinci Ordu Piyade Altıncı Alayının Üçüncü Taburu Sağkol Ağası Abdullah Ağa'nın binbaşı olarak tayini

Tarih: 02/C /1310 (Hicrî)    Dosya No:11    Gömlek No:1310/C-002    Fon Kodu: İ..TAL.
Hassa Ordusu'na mensub redif sınıf-ı tali Yüzyedinci Alayın Üçüncü Kengiri Taburu İkinci Bölük Mülazım-ı Evveli Hafız Ahmed Tevfik Efendi'ye beşinci rütbeden mecidi Nişanı itası.

Tarih: 08/C /1313 (Hicrî)    Dosya No:660    Gömlek No:64    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Asayişin tekrar sağlandığı Sivas'ta daha önce vilayete gönderilmesi kararlaştırılan Kayseri Redif Livası ile Kengiri (Çankırı) Taburlarının sevkine gerek kalmadığı. Kayseri'den Gemerek'e gönderilen taburun yarısının Şehirkışla'da ikamesi; ayrıca, Aziziye ve Bünyan Hamid Kazaları'nda bulundurulmak üzere Kayseri'den bir tabur gönderilmesi.

Tarih: 13/M /1320 (Hicrî)    Dosya No:485    Gömlek No:18    Fon Kodu: DH.MKT.
Kengiri Redif Taburu Dördüncü Bölüğü Mülazım-ı evveli İsmail Efendi'nin, Yabanabad'da Bosna muhacirleri için yapılan hanelerin inşasında gösterdiği gayretden dolayı Mecidi nişanı ile taltifi talebi.

Tarih: 15/S /1256 (Hicrî)    Dosya No:12    Gömlek No:559    Fon Kodu: İ..DH..
Ankara ve Kengiri asakir-i redifesi zabitanından zabtiye hizmetine tayin olunacaklara dair.


Tarih: 14/Z /1284 (Hicrî)    Dosya No:404    Gömlek No:7    Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Beşinci Ordu I.Ejder Alayına Manastır Mekteb-i İdadisi Müdürü Binbaşı Selami Efendi'nin kaymakam, İkinci Ordu Beşinci Redif Alayının İkinci Kengiri taburuna İkinci Ordu Piyade Altıncı Alayının Üçüncü Taburu Sağkol Ağası Abdullah Ağa'nın binbaşı olarak tayini.

Tarih: 02/C /1310 (Hicrî)    Dosya No:11    Gömlek No:1310/C-002    Fon Kodu: İ..TAL.
Hassa Ordusu'na mensub redif sınıf-ı tali Yüzyedinci Alayın Üçüncü Kengiri Taburu İkinci Bölük Mülazım-ı Evveli Hafız Ahmed Tevfik Efendi'ye beşinci rütbeden mecidi Nişanı itası.

Tarih: 13/M /1320 (Hicrî)    Dosya No:485    Gömlek No:18    Fon Kodu: DH.MKT.
Kengiri Redif Taburu Dördüncü Bölüğü Mülazım-ı evveli İsmail Efendi'nin, Yabanabad'da Bosna muhacirleri için yapılan hanelerin inşasında gösterdiği gayretden dolayı Mecidi nişanı ile taltifi talebi.

Tarih: 20/Z /1324 (Hicrî)    Dosya No:294    Gömlek No:2    Fon Kodu: Y..MTV.
Kengiri Redif Deposu'nun tamirine kadar içindeki malzemenin Kışla-ı Hümayuna nakli.

KOÇHİSAR REDİF TABURU

Tarih: 29/Ra/1283 (Hicrî)    Dosya No:574    Gömlek No:24139    Fon Kodu: C..AS..
İkinci Ordu Dairesi dahilinde bulunan Dördüncü Redif Alayı'nın Koçhisar'dan mürettep üçüncü taburunun celp ve cem'i için mezkur taburun binbaşısı ile gönderilen talimat dairesinde hareket edilerek askerin Rumeli'ye sevkleri.

Tarih: 19/Ra/1312 (Hicrî)    Dosya No:285    Gömlek No:30    Fon Kodu: DH.MKT.
Koçhisar Redif Taburu Binbaşısı Arif Efendi kasabada kurulan pazaryerinin tebdili sırasında çıkan anlaşmazlıkdan dolayı yaralanarak Kastamonu'ya gönderildiğinden durumun tahkiki için kolağası rütbesinde diğer bir memurun gönderilmesi gerektiği.
Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=