Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Çankırı'daki ermenilerin durumu

Çankırı ilindeki ermenilerin Osmanlı Dönemindeki durumlarıyla ilgili yazılar.


13.09.1892

Tarih: 21/S /1310 (Hicrî) Dosya No:70 Gömlek No:5243 Fon Kodu: BEO
Kengiri'de inşası tatil olunan kiliseden dolayı Müslüman ahali ile Ermeniler arasında niza-ı lisani çıktığı. (Kastamonu; 1057)

************

Tarih: 24/R /1310 (Hicrî) Dosya No:266 Gömlek No:134 Fon Kodu: Y..A...HUS.
Kengiri'de Ermeniler tarafından kilise inşasına başlanan arsanın İslam mahallesi içinde olması, cami ve mektebe yakın bulunmasından dolayı bedeli verilerek satın alınması.

*************


Tarih: 18/B /1310 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:71 Fon Kodu: Y..PRK.DH..
Katamonu Vilayeti merkeziyle Kengiri (Çankırı), Sinop ve Bolu Sancakları'ndaki Ermeni memurların tayin tarihleriyle aldıkları maaş ve nişanları gösterir çizelge.


*************

Tarih: 07/Za/1310 (Hicrî) Dosya No:46 Gömlek No:28 Fon Kodu: DH.MKT.
Kengırı (Çankırı) da meydana gelen Ermeni kilisesi meselesinin kesin olarak halli için, vaktiyle Kengiri Belediyesince mahalli Ziraat Bankası'na verilmiş olan meblağın belediyeye iadesi.


****************

Tarih: 15/Ra/1320 (Hicrî) Dosya No:527 Gömlek No:50 Fon Kodu: DH.MKT.
Kengiri'nin ikiyüz İslam hanesi olan Çukur Mahallesi'ndeki Ermenilerin iki cami arasında satın aldıkları bir arsayı kilise yaparak çan çalmak suretiyle Müslüman ahaliyi rahatsız ettikleri şikayet edildiğinden durumun tahkik edilmesi.


*************

Tarih: 09/Ks/1335 Dosya No:650 Gömlek No:101 Fon Kodu: DH.ŞFR.
Haziran ibtidasından 8 Teşrin-i Sani 1335 tarihine kadar Kayseri Ermenilerinden hane ve eşyasını satarak Dersaadet'e İzmir'e, Konya'ya, Ereğli'ye Adana'ya, Tarsus'a, Mersin'e, Haleb'e, Karaman'a, Kengiri'ye gidenlerin adet adet beyanına dair Kayseri Mutasarrıflığı'nın şifresi. (Kayseri)

****************


Tarih: 10/Za/1336 (Hicrî) Dosya No:18 Gömlek No:57 Fon Kodu: DH.EUM.ECB.
Dersaadet'ten Ankara'ya gönderilen Ermenilerle beraber Kengiri'ye sürgün edilen Kifrok, Leon ve Mihran Kiforgiyan kardeşlerin Rus tebaasından oldukları iddiasına mebni yapılan tahkikatta, aslen Osmanlı tebaasından olduklarının nüfus kayıtlarından anlaşıldığı.


******************

18.01.1856 da kalecikte kilise bulunuyor
 
Tarih: 09/Ca/1272 (Hicrî) Dosya No:133 Gömlek No:22 Fon Kodu: HR.MKT.
Deprem neticesinde yıkılan Çankırı Kalecik'teki Ermeni kilisesinin tamirine ruhsat verilmesi.*********************

Tarih: 11/Ş /1305 (Hicrî) Dosya No:1503 Gömlek No:31 Fon Kodu: DH.MKT.
Fesatcı hareketlerinden dolayı Erzurum Vilayeti'nce tutuklanan Ermenilerin miktarının beyanı. Erzurum'dan Çankırı'ya sürülen Seryan Mıgırdıç'ın Trablusgarb tebidi.


**********************

04.12.1893 te Mahkemede  Ermeni ve Rum üye görevlendiriliyor.
Tarih: 25/Ca/1311 (Hicrî) Dosya No:152 Gömlek No:40 Fon Kodu: DH.MKT.
Çankırı Bidayet Mahkemesi Muvazzaf Azalığı'na birer sene Rum ve Ermeninin istihdamına dair Kastamonu Vilayeti'nce gönderilen tahriratın Sadaret'e takdimi.****************

06.01.1894 Rum ve Ermeni okulları
Tarih: 28/C /1311 (Hicrî) Dosya No:193 Gömlek No:25 Fon Kodu: DH.MKT.
Rum ve Ermeni mekteplerinde okutulan kitaplar ile diğer muharreratı tedkik ve muayene etmek üzere Çankırı Mutasarrıflığı'na Rumca ve Ermenice bilen bir polis tayini gereği.*********
Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=