Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

tarihce3

Nüfus Teşkilatı tarihçesi

Osmanlı Dönemi
Cumhuriyet dönemi
Yakın Dönem


Yakın Dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 24/02/1972 tarihinde kabul edilen 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu ile bu Kanunun bir çeşit devamı niteliğinde olan ve 05/05/1972 tarihinde kabul edilen 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile hizmette çağdaşlaşma atılımı yapılabilecek bir aşamaya gelinmiştir.

1 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe giren ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünü İçişleri Bakanlığına bağlı bir birim statüsüne göre düzenleyen 1587 sayılı Kanun Dönemi nüfus hizmetlerini yeniden düzenleme olanaklarını sağlayan, nüfus idarelerinin derlenip toplandığı bir dönem olmuştur.

Genel Nüfus Yazımı Kanunu gereğince “Nüfus idarelerinde mevcut bütün nüfus kütükleri idari birim esasına (köy ve mahalle esasına) göre yeniden, standart bilgileri içerecek şekilde ve iki örnek halinde” yenilenmiştir.

Yenilenen ve uygulamaya konulan nüfus kütüklerinde “Teknik açıdan” işlem yapabilmek için bütün nüfus mevzuatını kapsayacak şekilde hazırlanan “Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” Bakanlar Kurulunun 08/03/1977 tarihli ve 7/13269 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yasa ve Yönetmelik ; Nüfus teşkilatında görevli personelin öğrenim düzeyinin yükseltilmesini, müstakil bütçe uygulamasını ve Merkez Arşivi kurulmasını öngördüğünden, yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiş ve hizmette yeni bir anlayışın hakimiyetine yol açılmıştır.
743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükten kaldırılarak yerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle 1587 sayılı Nüfus Kanununda değişiklik yapma ihtiyacı doğmuş ve 29/04/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 1587 sayılı Nüfus Kanununu yürürlükten kaldırmıştır.
Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=