Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

osmnarsivkatalogilgazkoyisimleri

Dayanak:Maliyeden müdevver defterler- Dosya No:Gömlek No:21829Fon Kodu: MAD.d..
Koçhisar, Gerede (Ilgız) kazasına bağlı Yazı, Baslama ve Seko köylerinde mukim İslam erkek nüfusun sahip olduğu emlak ve arazi mikdarıyla bunların tamettuatını isim üzerine müfredatıyla gösteren temettuat defteridir. Defter harapdır. a.g.y.tt


Tarih: 19/C /1309 (Hicrî)    Dosya No:1913    Gömlek No:85    Fon Kodu: DH.MKT.
Koçhisar Nahiyesi Yayla karyesi ahalisinin köylerindeki içme suyunun bozulan yollarının tamiri ve çekilen susuzluğun giderilmesi için gereğinin yapılması talepleri.

Tarih: 09/B /1329 (Hicrî)    Dosya No:52/-2    Gömlek No:28    Fon Kodu: DH.MTV.
Zağranbolunu Kapılı ve Koçhisar'ın Kese köylerinde heyelandan zarar görenlere yardım edilmesi.

Tarih: 27/S /1333 (Hicrî)    Dosya No:222    Gömlek No:12    Fon Kodu: DH.İD..
Çankırı merkez kazasına mülhak Bereket, Hacımuslu, Kızılca maa Ağıl, Süricek, Güllice, Eskiahur Samocak, Hocahasan, Yamuviran köylerinin Çerkeş kazasına Çürükçüler köyünün de Koçhisar nahiyesine ilhak edilmesi.

Tarih: 06/M /1275 (Hicrî)    Dosya No:321    Gömlek No:90    Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Abdurahman Efendi'nin Koçhisar kazası Musa köyündeki emakının canib-i mîrice satılması sebebinin tahkik ve iş'arı.

Tarih: 15/S /1309 (Hicrî)    Dosya No:1869    Gömlek No:113    Fon Kodu: DH.MKT.
Hassa Ordu-yu Hümayunu'na mensub Redif Taburu merkezi olan Koçhisar kasabasındaki suyun az olması sebebiyle Bozan köyündeki sahibsiz suyun getirilmesine engel olan Kise köyü ahalisinin bu engellemeyi neden yaptıkları.

Tarih: 30/Za/1309 (Hicrî)    Dosya No:1965    Gömlek No:123    Fon Kodu: DH.MKT.
Koçhisar kazasına bağlı Basalma köyünden olup vefat eden Mehmed ve Hasan adlı kişilerin yetimlerine tekrar maaş tahsisi


Tarih: 23/Za/1317 (Hicrî)    Dosya No:2323    Gömlek No:31    Fon Kodu: DH.MKT.
Zimmetindeki parayı ödemediği için hapse atılan Koçhisar'ın Yazı Köyü ahalisinden Mustafa'nın hapishane kapıcısı tarafından salıverildiği ihbarının tahkiki.


Tarih: 08/Z /1321 (Hicrî)    Dosya No:825    Gömlek No:20    Fon Kodu: DH.MKT.
Koçhisar Kazası'nın Yukarıdere köyünde mutasarrıf oldukları değirmen ve tarlalara Kise köyünden Yunusoğlu Mehmed onbaşının müdahalesinin menine dair Abdurrahman, Hasan Ali ve Ayşe mührüyle verilen arzuhal.

Tarih: 23/Ra/1330 (Hicrî)    Dosya No:92/-2    Gömlek No:31    Fon Kodu: DH.İD..
1- Koçhisar Nahiyesi (Çankırı) 2- Yeniceköy (Koçhisar-Çankırı) 3- Kavaklı köyü (Koçhisar-Çankırı)

Tarih: 17/Z /1331 (Hicrî)    Dosya No:11    Gömlek No:80    Fon Kodu: DH.EUM.VRK.
Çankırı'ya tabi Koçhisar nahiyesinin Çomar köyünde çıkan yangında mekabirinde zayiat verildiği ve evleri yananların yakın köylere yerleştirilip ihtiyaçlarının temin edildiğinin Kastamonu Valiliği'nden bildirildiği.


Tarih: 27/S /1333 (Hicrî)    Dosya No:222    Gömlek No:12    Fon Kodu: DH.İD..
Çankırı merkez kazasına mülhak Bereket, Hacımuslu, Kızılca maa Ağıl, Süricek, Güllice, Eskiahur Samocak, Hocahasan, Yamuviran köylerinin Çerkeş kazasına Çürükçüler köyünün de Koçhisar nahiyesine ilhak edilmesi.

Tarih: 30/B /1337 (Hicrî)    Dosya No:6    Gömlek No:86    Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Koçhisar'ın Demirciler köyünden şaki Muhacir Şevket ve arkadaşlarının hayvan gasb ettikden sonra Apalı karyesinde ahali ve bekçilerle girdikleri çatışma neticesinde hayvanları alamayarak kaçtıkları ve bir şakinin yakalandığının Konya Valiliği'nce bildirilmesi.

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=