Kerim Demir>> Site içi arama
Hoşgeldiniz Kerim Demir |

Bilgi

YENİ EKLENENLER

İçerik

Kerim DEMİR

Salnamelerde Ilgaz

KASTAMONU SALNAMESİNDE ILGAZ (1869-1903)

Tanzimat’ ın ilanı ile baslayan dönem, gerek Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, gerekse imparatorluğa tabi ulusların kaderinde önemli bir sürecin baslangıcıdır. Hiç süphe yok ki bu dönemi önemli kılan olguların basında yapılan köklü reformlar ile bu reformların Osmanlı Devleti topraklarında yasayan uluslara yansıması gelir. Birincisi 1866 yılında basılan ve zaman içerisinde imparatorluğa bağlı bütün vilayetlerde yayınlanmaya baslayan vilayet salnameleri (yıllıklar), Tanzimat ve 1:Mesrutiyet döneminde imparatorluğun kentlerindeki ekonomik ve sosyal yapıyla ilgili verilen içeren önemli kaynaklardır. Çankırı (Kengırı) sancağının da dahil olduğu Kastamonu vilayetinin ilk salnamesi 1869 yılında yayınlanmıstır. 1869 ile 1903 yılları arasındaki 34 yıllık süre içerisinde toplam 21 adet vilayet salnamesinin basımı gerçeklestirilmistir. Bu salnamelerin tamamında da Çankırı (Kengırı) sancağı ve kazaları hakkında detaylı bilgiler verilmistir. Özellikle içinde bulunan bürokrasi, ziraat, ticaret, vergi, nüfus, eğitim ve etnik yapı ile ilgili istatistikler yardımıyla sancak ve kazalardaki ekonomik ve sosyal gelismeyi takip etmek mümkün olmaktadır. Kastamonu vilayet salnamelerdeki Kengırı Sancağı bölümleri, salnamelerin tamamı taranarak tespit edilmis ve aslına sadık kalınarak, dil ve ifade özelliklerine dokunulmadan çevrilmistir.

 

KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMELERİ

İçinde Kengırı Sancağı’yla birlikte Bolu ve Sinop sancaklarına ait bilgilerin ve istatistiklerin bulunduğu Kastamonu Vilayeti Salnameleri ‘nin birincisi h.1286 (m.1869) yılında, sonuncusu ise h.1321 (m.1903) yılında basılmıstır. 1869 yılında basılan Kastamonu Vilayeti Salnamesi’nden önce, Bosna (1866), Halep (1867), Konya, Suriye ve Tuna (1868) vilayetlerinin ilk salnameleri basılmıstır. Otuz dört yıl içerisinde toplam 21 defa yayımlanan Kastamonu salnamelerinin basımı, çesitli sebeplerden dolayı bazı yıllar gerçeklesememistir.

BİRİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ)

 HİCRİ 1286 (1869)

KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdürü: Mehmet Akif Efendi Naibi: Mustafa Efendi (Müderris) Müftü: Ahmet Efendi Katip: Hasan Efendi

SALNAMEDE ILGAZ’IN TARİFİ Koçhisar Kasabası: Kasaba-yı mezbure Koçhisar nahiyesinin müdürriyet makarrı olarak merkez-i vilayetin cenub tarafında on dört saat mesafede düz ovada vaki ve etrafı bağ ve bahçelik idüğü ve civarında kain yedi aded kurada dahi Tophane ve Tersane-i amire ve saire için külliyetli sali ve yün kusak imal olunduğu.

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR Koçhisar Medresesi: Müderrisi: Naci Efendi Mikdar-ı Talebesi: 60 (Not: Diğer medreseler Çankırı, Kalecik ve Yapraklı’dadır.) Dekakin : 27 adet Hamam: 1 adet Han: 2 adet Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok Kenisa ve Manastır: Yok Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet Hangah ve Zaviye: Yok Kütüphane: Yok Cevami ve Mesacid: 6 adet

NÜFUS VE HANESİNİN MÜRETTEBE-İ SENEVİYYESİ Vergisi: 251613 Bedelat-ı Askeriye: (belirsiz) Varidat-ı Ösriyye: 141655 Ağnam Rüsumu Bedelat-ı: 085490 Rüsümat: 012410 Kura ve Mahallat: 24 Hane: 1586 (İslam) Nüfus: 6479 (İslam)

HASB-EL-TESKİLAT İHTİYAR MECLİSİ ADD VE İ’TİBAR OLUNAN KURA VE MAHALLAT ESAMİSİ BEYAN OLUNUR KOÇHİSAR NAHİYESİ Yukarı- Yeni- Asağı Mahalleleri -Kale -Sekü -Yukarı Bozan –Asağı Dere –Cendere –Yazı –Hacıhasan –Musa –Kise –Saraycık –Kazancılar –Yenice –Engine –Nefs-i Bucura – Bucura –Okçular –Ömerli –Ödemic –Belviran –Kırsılar –Dere –Toklupınar Karyeleri

 İKİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1287 (1870) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: Serif Efendi Naib: Ahmet Cemal Efendi Müftü: Ahmet Hulusi Efendi Katip: Hasan Efendi

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR Dekakin : 27 adet Hamam: 1 adet Han: 2 adet Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok Kenisa ve Manastır: Yok Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet Hangah ve Zaviye: Yok Kütüphane: Yok Cevami ve Mesacid: 6 adet NÜFUS VE HANESİNİN MÜRETTEBE-İ SENEVİYYESİ Vergisi: 251613 Bedelat-ı Askeriye: yok Varidat-ı Ösriyye: 141655 Ağnam Rüsumu Bedelat-ı: 085490 Rüsümat: 012410 Kura ve Mahallat: 24 Hane: 1586 (İslam) Nüfus: 6479 (İslam)

 

ÜÇÜNCÜ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1288 (1871) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: İsmail Hilmi Efendi Naib: Ahmet Cemal Efendi Müftü: Ahmet Hulusi Efendi Katip: Hasan Efendi Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi Arazi Katibi: Hüseyin Efendi

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR Dekakin : 27 adet Hamam: 1 adet Han: 2 adet Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok Kenisa ve Manastır: Yok Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 42 adet Hangah ve Zaviye: Yok Kütüphane: Yok Cevami ve Mesacid: 6 adet SEKSEN ALTI VE SEKSEN YEDİ SENELERİNDE MÜCEDDEDEN VE TAMİREN İNSA OLUNAN ASAR-I NAFIA Debboy: 1 müc. Koğus: 1 müc. Cebhane: 1 müc. Matbah: 1 müc. Derbend: 1 müc. Çesme: 1 müc. Köprü: 1 müc. Dekakin: 5 müc. Gars olunan dut fidanı: 9000 aded Nahiye-i mezkurede müceddeden imar olunan debboy için nakl olunan tas ve kireç bahası olup terk ve teberrü olunan 50000

 

DÖRDÜNCÜ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1289 (1872) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: Süleyman Sükrü Efendi Naib: Hasan Hüsnü Efendi Müftü: Ahmet Hulusi Efendi Katip: Hasan Efendi Tapu Katibi: yok

KAİN ASAR-I MA’MURENİN CEDVELİDİR Dekakin : 9 adet Hamam: yok Han: yok Teba-yı Gayr-ı Müslime Mekatibi: Yok Kenisa ve Manastır: Yok Kasabatta bulunan İslam Sibyan Mekatibi: 10 adet Hangah ve Zaviye: Yok Kütüphane: Yok Cevami ve Mesacid: 1 adet (Not: 1 yıl içerisinde dükkan,mektep ve Cami sayısındaki düsüs bana pek normal gelmedi fakat kayıtlarda böyle geçtiği için aynı sekliyle aktarıyorum.Đ.S.K)

 

BESİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1290 (1873) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: Süleyman Sükrü Efendi Naib: Hasan Hüsnü Efendi Müftü: Ahmet Efendi Katip: Osman Nacip Efendi Tapu Katibi: Bekir Efendi Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi Bucura Mukayyidi: Osman Efendi

ASAKİR-İ REDİFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HUMAYUN DÖRDÜNCÜ REDĐF PİYADE ALAYI KENGIRI SANCAĞI ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI 3.TABUR: Binbası Mehmet Rasim Efendi Sağ Kolağası Kamil Efendi Sol Kolağası İsmail Efendi Tabur Katibi Mehmet İzzet Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBASILARI Ömer Efendi Hacı Mustafa Ağa Ali Ağa Đsmail Ağa Mehmet Ağa Hacı Ahmet Ağa Mustafa Ağa Ali Ağa

TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI Veli Ağa Ahmet Bey Nafiz Efendi Salih Efendi Mustafa Ağa Ahmet Ağa Đsmail Ağa Süleyman Ağa

 

ALTINCI KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1291 (1874) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: Süleyman Sükrü Efendi Naib: Mehmet Nuri Efendi Müftü: Ahmet Efendi Katip: Osman Nacip Efendi Tapu Katibi: Bekir Efendi Nüfus Mukayyidi: Süleyman Efendi Bucura Mukayyidi: Osman Nazif Efendi Posta Katibi: Mustafa Efendi Kereste Memuru: Hüseyin Efendi Evkaf Muhasebe Vekili: Hakkı Efendi

ASAKİR-İ REDİFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HUMAYUN DÖRDÜNCÜ REDİF PİYADE ALAYI KENGIRI SANCAĞI ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI Binbası Mehmet Rasim Efendi Sağ Kolağası Kamil Efendi Sol Kolağası İsmail Efendi Tabur Katibi Mehmet İzzet Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBASILARI Ömer Efendi Hacı Mustafa Ağa Ali Ağa İsmail Ağa Mehmet Ağa Hacı Ahmet Ağa Mustafa Ağa Ali Ağa

TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI Veli Ağa Ahmet Bey Nafiz Efendi Salih Efendi Mustafa Ağa Ahmet Ağa İsmail Ağa Süleyman Ağa (NOT: Hicri 1292 (1876) – 1296 (1879) Yılları arasını kapsayan 7.defa ve 11. defalar kaydı alınan Salname bilgilerinin İdari ve Askeri bilgi değisikliklerinde herhangi bir değisiklik yoktur. O sebeple yer alınmamıstır.Đ.S.K)

ON İKİNCİ KASTAMONU VİLAYETİ SALNAMESİNDE KOÇHİSAR (ILGAZ) HİCRİ 1297 (1880) KOÇHİSAR NAHİYESİ Müdür: Elhac Mehmet Efendi Naib: Mehmet Nuri Efendi Katip: Abdülkadir Efendi Tapu Katibi: Bekir Efendi Vukuat Katibi: İsmail Bey ASAKİR-İ REDİFE ZABİTANI İKİNCİ ORDU HUMAYUN DÖRDÜNCÜ REDİF PİYADE ALAYI KENGIRI SANCAĞI ÜÇÜNCÜ KOÇHİSAR TABURU ZABİTANI 3.TABUR: Binbası Yusuf Ziya Efendi Sağ Kolağası Hacı Ahmet Efendi Tabur Katibi İsmail Azmi Efendi Muavini Osman Nuri Efendi

TABUR-I MEZKURUN YÜZBASILARI Hasan Hüsnü Efendi Süleyman Ağa Ahmet Efendi Đsmail Ağa Mehmet Ağa Ali Ağa Hüseyin Tahsin Efendi Hacı Salih Efendi TABUR-I MEZKURUN MÜLAZIMLARI Hasan Efendi Ahmet Hulusi Efendi Mehmet Sabit Efendi Hasan Sabri Efendi Ali Nazım Ağa Hacı Ömer Efendi

Sola Kaydır

Kerim DEMİR(www.kerimdemir.tr.gg)

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=